Beschermd monument

Kasteeldomein Ten Berge

Beschermd monument van 19-02-2013 tot heden

ID
11524
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11524

Besluiten

Kasteeldomein ten Berghe
definitieve beschermingsbesluiten: 19-02-2013  ID: 5117

Beschrijving

Het kasteeldomein Ten Berge, gelegen langs de Dudzeelse Steenweg te Koolkerke, is beschermd als monument. De bescherming omvat het landhuis met bijgebouwen en het omliggende park.Waarden

Kasteel ten Berghe is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een waardevol, historisch kasteeldomein waarvan de huidige configuratie zeker teruggaat op het begin van de 18de eeuw maar wellicht nog ouder is en teruggaat op een oudere site want een eerste vermelding van het kasteel dateert reeds uit de tweede helft van de 13de eeuw.
Als zijnde een voorbeeld van een ouder kasteel dat circa 1877 werd vergroot en heraangekleed naar ontwerp van de toonaangevende architect Joseph Schadde.
De verschillende gebouwen, grachtIwaterpartij en parkomgeving vormen een goed bewaard ensemble met gelijklopende evoluties en worden daarom beschouwd als een representatief voorbeeld volgens hun stijl en periode. De gracht/waterpartij en de parkomgeving in landschappelijke stijl vormen de historische context van het kasteel en bijgebouwen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Als zijnde een goed bewaard en uitzonderlijk voorbeeld van een in oorsprong ouder kasteel dat, naar een algemeen modeverschijnsel onder de kasteelheren van de Brugse rand, in de jaren 1870 in de typische neogotische stijl wordt heraangekleed en dit naar een ontwerp van de toonaangevende Antwerpse architect Joseph Schadde.
Als één van de eerste kasteelontwerpen van Schadde, getypeerd door de neogotische stijl en architecturale versieringselementen die ontleend zijn aan de lokale Brugse bouwkunst. Het resultaat is een uniek neogotisch totaalconcept waarbij de ontwerper zeer veel oog had voor detaillering, dit beperkt zich niet enkel tot het kasteel, maar de neogotiek werd op dezelfde manier toegepast bij de bijgebouwen die samen met het kasteel een uniek geheel vormen. De neogotiek is doorgedreven tot in de kleinste details, confer de hondenkennel, de lichtarmaturen, ...
Parkaanleg in landschappelijke stijl met typerende open grasvelden met grillige en kronkelende vormgeving, waarin verspreid solitaire bomen en bomengroepen voorkomen; graslanden worden afgeboord met parkbos.

artistieke waarde

Als zijnde een zuiver voorbeeld van de neogotiek geïnspireerd op 16de-eeuwse voorbeelden. Het resultaat is architectuur met een verzorgde uitvoering van het metselwerk, maaswerk, smeedwerk, schrijnwerk en detaillering.
Gelet op zeer gaaf bewaard interieur van het kasteel met een typische planindeling bestaande uit een enfilade van salons, allen getypeerd door een eigen aankleding onder meer in neogotische stijl, neorenaissancestijl en neo-VIaamse stijl, waarbij zeer veel aandacht werd besteed aan de afwerking en de detaillering.

sociaal-culturele waarde

Als een uitermate beeldbepalend en authentiek geheel van losstaande bestanddelen, bestaande uit een omgracht kasteel, neerhof met conciërgewoning, koetsgebouw, paardenstalling, gelegen binnen een tweede omwalling die volledig is omringd door een kasteelpark met onder meer een ijskelder en gloriëtte.
Als zijnde een representatief voorbeeld van de luxueuze levensstijl van de gegoede burgerij die duidelijk hun stempel hebben gedrukt op het patrimonium van de Brugse rand. De verschillende kasteeltjes die de Brugse rand bewaart vormen een belangrijk aandeel van zowel de landschappelijke als architecturale rijkdom van dat gebied.
Als zijnde een duidelijke illustratie van een typische opper- en neerhofstructuur waarbij de hoeve in oorsprong een noodzaak was binnen het gesloten economisch systeem, waarin de nederzetting in haar eigen behoeften moest kunnen voorzien.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Ten Berge

Dudzeelse Steenweg 311-313 (Brugge)
Het kasteeldomein Ten Berge bestaat uit het kasteel met neerhof, gelegen in een park omgeven door een deels dubbele gracht. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met overwegend kronkelende lijnen. Een dubbele dreef populieren vormt de noordelijke grens van het kasteeldomein.