Beschermd monument

Archeologische site Abdij Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen

Beschermd monument van 23-12-1986 tot heden

ID
11648
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11648

Besluiten

Archeologische site van abdij Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1986  ID: 2233

Beschrijving

De bescherming omvat de archeologische site van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen.Waarden

Archeologische site van Abdij Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij Ten Duinen

Koninklijke Prinslaan zonder nummer (Koksijde)
Circa 1107 door Franse benediktijnen-monnik Ligerius in duinen van Koksijde gesticht. Eerste opgravingen in 1897 onder leiding van J. Valckenaere en G. Vallaeys.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Noordduinen en omgeving abdij Ten Duinen

Koksijde (Koksijde)
Deze ankerplaats omvat het duinencomplex van de Noordduinen met de abdijsite Ten Duinen en bijhorende windmolen. In deze duinen wisselen stuifduinen en gefixeerde duinen elkaar af. Aan de zuidrand zijn de duingronden geƫgaliseerd en in kleine smalle percelen verdeeld als duinakkertjes. Momenteel liggen de voormalige akkerlanden onder weiland maar de oorspronkelijke perceelsrandbegroeiing en de smalle perceelsvormen zijn vrij goed bewaard gebleven. De weinige bebouwing bestaat uit voormalige, vaak verbouwde visserswoningen en de militaire gebouwen van de luchtmachtbasis van Koksijde. In de rand van de ankerplaats bevindt zich ook een militaire begraafplaats met hoofdzakelijk slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.