Beschermd monument

Bunker van de Eerste Wereldoorlog

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID
11825
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11825

Besluiten

Belgische militaire post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4949

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische militaire post uit de Eerste Wereldoolog, aan de Grote IJzerbeek.Waarden

De Belgische militaire post (W.O.I) Grote Ijzerbeek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een militaire constructie met een opvallend ontwerp. Vooral het grillige grondplan, het dak dat aan frontzijde verhoogt en het gebruik van baksteen is opmerkelijk.
Als zijnde een militaire constructie, die zo economisch mogelijk opgetrokken is. De onderdelen aan frontzijde zijn steviger opgetrokken dan aan de veilige zijde: zo zijn aan frontzijde betonstenen ter bekisting gebruikt, terwijl aan de veiliger noordelijke en westelijke zijde bakstenen muren zijn opgetrokken, waartussen beton gestort is. Ook het dak is dikker aan frontzijde.

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een militaire post die voor de artillerie werd opgetrokken. In deze omgeving stonden heel wat batterijen opgesteld. Diverse elementen, zoals het grondplan, de inscripties, de ligging, de ijzeren haken voor de bedrading, wijzen op een functie ten behoeve van de artillerie.
Als zijnde een militaire constructie waarop inscripties terug te vinden zijn. Deze inscripties verwijzen naar de Tweede Groep van de Derde Batterij onder leiding van kapitein Tellier. Deze eenheid hanteerde de nieuwe houwitsers 155mm Schneider. Mogelijk heeft deze eenheid de constructie opgetrokken, in ieder geval heeft ze de militaire post afgewerkt en gebruikt.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bunker van de Eerste Wereldoorlog

Steendamstraat zonder nummer (Alveringem)
Bunker van de Eerste Wereldoorlog, gelegen ten zuiden van de "Paardebrug". Gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).