Vastgestelde archeologische zone

Historische stadskern van Gent

Vastgestelde archeologische zone van 19-02-2016 tot heden

ID
11888
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888

Besluiten

Historische stadskern Gent
vaststellingsbesluiten: 19-02-2016  ID: 5886

Beschrijving

De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Historische stadskern van Gent

Gent (Gent)
Deze zone omvat de historische stadskern van Gent.