Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Molensite windmolen Kruiskalsijdemolen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-04-1995 tot heden
ID: 11981   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11981

Besluiten

Windmolen Kruiskalsydemolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1995  ID: 2832

Beschrijving

De site van de zogenaamde Kruiskalsijdemolen met molenromp, molenaarswoning en molenerf is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de voormelde molenkuip met mechanische maalderij, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als karakteristieke 19de-eeuwse molensite rond een (voormalige) stellingmolen met molenaarswoning en molenerf.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Molensite windmolen Kruiskalsijdemolen

Kruiskalsijdestraat 7 (Diksmuide)
Site van de zogenaamde "Kruiskalsydemolen" met molenromp, molenaarswoning en molenerf. De molenromp is beschermd als monument bij M.B. van 04.04.1995 en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht ingevolge hetzelfde M.B. Eerste helft 17de eeuw: bouw van een houten staakmolen.