Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Molensite windmolen Kruiskalsijdemolen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-04-1995 tot heden

ID: 11981   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11981

Besluiten

Windmolen Kruiskalsydemolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1995  ID: 2832

Beschrijving

De site van de zogenaamde Kruiskalsijdemolen met molenromp, molenaarswoning en molenerf is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de voormelde molenkuip met mechanische maalderij, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als karakteristieke 19de-eeuwse molensite rond een (voormalige) stellingmolen met molenaarswoning en molenerf.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kruiskalsijdemolen

Kruiskalsijdestraat 7 (Diksmuide)
De Kruiskalsijdemolen was een stenen stellingmolen, die aangepast werd tot mechanische maalderij. De molenromp, gebouwd omstreeks 1871 op een kleine belt, is bewaard samen met een aanpalend bijgebouw, vermoedelijk daterend uit 1899 en wellicht bedoeld voor de plaatsing van een stoommachine.