Beschermd monument

Molensite windmolen Kruiskalsijdemolen: windmolen

Beschermd monument van 04-04-1995 tot heden

ID: 11982   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11982

Besluiten

Windmolen Kruiskalsydemolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1995  ID: 2832

Beschrijving

De Kruiskalsijdemolen, meer bepaald de molenkuip met mechanische maalderij met monocilinder-dieselmotor met toebehoren, machinekamer, maalwerk, haverpletter, builmolen, luiwerk en alle toebehoren, te Leke, is beschermd als monument.Waarden

De molenkuip met mechanische maalderij zogenaamd Kruiskalsydemolen, met inbegrip van de monocylinder-dieselmotor Claeys, met toebehoren, de machinekamer, het maalwerk, de haverpletter Doom en Mahieu-Ieper, de builmolen, het luiwerk en alle toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed voorbeeld van een stenen windmolen (toen stellingmolen) uit de tweede helft van de 19de eeuw (1870) die ingevolge zware oorlogsschade aangericht tijdens de eerste wereldoorlog werd omgebouwd tot molenkuip (molenromp) met een kleine mechanische maalderij, aangedreven door een nu zeldzaam geworden monocylinder-dieselmotor Claeys en dit in overeenstemming met de zich snel wijzigende economische context van het interbellum.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molensite windmolen Kruiskalsijdemolen

Kruiskalsijdestraat 7 (Diksmuide)
Site van de zogenaamde "Kruiskalsydemolen" met molenromp, molenaarswoning en molenerf. De molenromp is beschermd als monument bij M.B. van 04.04.1995 en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht ingevolge hetzelfde M.B. Eerste helft 17de eeuw: bouw van een houten staakmolen.