Beschermd monument

Hoeve Het Marchiennegoed

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12313   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12313

Besluiten

Geografisch pakket Reninge
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4393

Beschrijving

De schuur, het erf met bakstenen stoepen, de omwalling en de drinkpoel van het Marchiennegoed te Reninge, zijn beschermd als monument.Waarden

De schuur, het erf met bakstenen stoepen, de omwalling en de drinkpoel van het Marchiennegoed, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische hoeve zogenaamd het Marchiennegoed met een gaaf bewaarde opstelling van losse bestanddelen onder zadeldaken. De combinatie van een volledig bakstenen boerenhuis en een schuur met beplankte langsgevels is typisch voor 18de-eeuwse hoeves in de voormalige Kasselrij Veurne. Ook de U-vormige opstelling van de bestanddelen rondom het erf en de bewaarde brede stoepen van bakstenen op hun kant zijn typerend voor de hoevebouw van de streek.
De schuur van het Marchiennegoed is een imposante l8de-eeuwse dubbele dwarsschuur. Dit blijkt onder meer uit de twee schuurdoorritten, de steunberen en de steile dakhelling. Het metselwerk van de schuur is erg verzorgd confer de steunberen, de uitgewerkte schouderstukken en de aanduiding van het jaartal 1779 in helrode baksteen in de rechter zijgevel. Bovendien geven ankers in de linker zijgevel nogmaals het bouwjaar 1779 aan. De omvang van de schuur en de verzorgdheid van het metselwerk droegen bij tot het prestige van deze uithoeve van de Noord-Franse abdij van Marchiennes.
De schuur van het Marchiennegoed vormt een gaaf bewaard voorbeeld van een dwarsschuur uit het laatste kwart van de 18de eeuw met langsgevels in stijl- en regelwerk met beplanking, en bakstenen zijgevels. De structuur van de gebinten en van het stijl- en regelwerk zijn gaaf bewaard.
Als zijnde een historische hoevesite met een bewaarde ruime omwalling en drinkpoel. De omwalling is op vandaag nog bewaard zoals ze reeds op de Ferrariskaart (1770-1778) is aangegeven. Dat deze omwalling ook het perceel achter het boerenhuis omsluit, vormde een element van prestige voor deze uithoeve van de Noord-Franse abdij van Marchiennes. De drinkpoel is als dusdanig reeds aangegeven op het primitief percelenplan van circa 1835.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Het Marchiennegoed

Sint-Corynstraat 2 (Lo-Reninge)
* Sint-Corynstraat nr. 2. Historische hoeve zogenaamd "HET MARCHIENNEGOED". Tot aan de Franse periode (1795-1815) was het een 'uithoeve', eigendom van de Noord-Franse Benedictijnenabdij van Marchiennes aan de Scarpe. Het boerenhuis werd beschermd als monument, de ruime omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 23.11.1994. De site groeide waarschijnlijk uit de tiendenschuur van bovengenoemd


Is de omvattende bescherming van

Knotbomenrijen van zwarte populier bij Marchiennegoed

Sint-Corynstraat (Lo-Reninge)
Bij de hoeve Marchiennegoed bevinden zich meerdere knotbomenrijen van zwarte populier bij de perceelranden, de omwalling rond de hoeve en de drinkpoel aan de straat. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.