Herenhuis met boogserres

Beschermd monument van 23-04-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Moere
Straat Moerdijkstraat
Locatie Moerdijkstraat 16 (Gistel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35005/309.1
  • OW000545

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis met boogserres

Moerdijkstraat 16, Gistel (West-Vlaanderen)

Herenhuis in neo-klassieke landelijke stijl, opgetrokken circa 1880 ter vervanging van drie kleine bouwvolumes (Woonhuis met serres beschermd als monument bij K.B. van 23.04.1985). Lage tuinmuur met gietijzeren hekken. Merkwaardige links en rechts aansluitende serres.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis met flankerende boogserres aan de Moerdijkvaart te Gistel is beschermd als monument. De bescherming omvat het herenhuis en de serres, met inbegrip van het interieur. De bijgebouwen en de tuinmuur met gietijzeren hekken zijn niet in de bescherming als monument opgenomen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde van het dubbelhuis als volgt werd gemotiveerd: "Gezien het laat-19de-eeuwse dubbelhuis met symmetrisch tegen de twee zijgevels aangebouwde serres (vier in totaal, waarvan twee op de verdieping bovenop een lagere aanbouw) een zeldzaam en voor de streek uniek architecturaal geheel betekent."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000479, Moerdijkstraat: woonhuis met serres, advies KCML (1985).

Waarden

Het woonhuis met serres is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.