Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Blommeghem: park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-04-2004 tot heden

ID: 12628   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12628

Besluiten

Geografisch pakket Marke
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4242

Beschrijving

Het park bij het kasteel Blommeghem, gelegen langs de Van Belleghemdreef te Marke, is beschermd als dorpsgezicht. Het kasteel en koetshuis zijn beschermd als monument en maken geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.Waarden

Het kasteelpark horende bij het kasteel Blommeghem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van een klein, vroeg 20ste-eeuws parkje horende bij het kasteel Blommeghem opgericht door de familie de Bethune. Het park wordt volledig omhaagd en is visueel verbonden met het kasteel. Het park wordt gekenmerkt door een dicht bomen- en struikenbestand in de rand, de padenstructuur als rondwandeling en de centrale gazons met solitaire bomen.

wetenschappelijke waarde

De dendrologische waarde van het bomenbestand, met in het bijzonder twee Libanonceders (Cedrus libani) achter het kasteel, de honingboom (Sephora japonica) rechts naast de ingang en de Christusdoorn (Gleditsia triacanthos) als sluitstuk van het centrale gazon.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Blommeghem

Van Belleghemdreef 6 (Kortrijk)
Het neogotisch landhuis Blommeghem werd in 1900 opgetrokken naar ontwerp van Emmanuel de Bethune en architect Joseph ViƩrin en uitgevoerd door Jules Carette leerling van Jean-Baptiste (de)Bethune en later de familie-architect van de familie de Bethune. Een vroeg 20ste-eeuws omhaagd parkje omgeeft het landhuis.