Beschermd monument

Kasteeldomein Allart

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
12644
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12644

Besluiten

Geografisch pakket Aalbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4270

Beschrijving

Het kasteel Allart, gelegen langs de Moeskroensesteenweg te Aalbeke, is met inbegrip van het bijhorend landschapspark, de kerkwegel en de nutstuin beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Allart met bijhorend landschapspark, kerkwegel en nutstuin is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het vroeg 20ste-eeuws gaaf bewaarde Engelse landschapspark gelegen bij het dorpskasteel in het centrum van Aalbeke. Het park werd aangelegd vertrekkende vanuit het bestaande reliëf, hierdoor ontstond een rijk gesculpteerd park opgebouwd rond twee centrale vijvers en gekenmerkt door verschillende vista's vanuit kasteel en park. Ook de padenstructuur bleef behouden.
Te vermelden zijn het prieel en de brug in boomstamimitatie, het cascadesysteem deels uitgewerkt in rotsimitatie (vanaf het prieel tot de vijvers), de tuinnutsgebouwen en de brug.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een zeer beeldbepalend landhuis uit het begin van de 19de eeuw gelegen in de dorpskern van Aalbeke.
Als zijnde een imposante pand opgetrokken in classicistische stijl confer opvallend middenrisaliet bekroond door driehoekig fronton en het monumentaal rondboogportaal ingeschreven in natuurstenen omlijsting. Opvallend is tevens het eerder art nouveau geïnspireerde hoektorentje met fraai glas-in-lood.
Omwille van de gaaf bewaarde landschapstuin aangelegd door Georges Allart en die uniek is voor de regio omwille van de aanleg met cascadesysteem dat onder meer leidt tot mooie vista's.
In het bijzonder voor de Allartbosweg :
Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een deels onverharde voormalige kerkwegel bewaard in de dorpskern.
Als zijnde een voormalige kerkwegel en processiestraat, volledig behaagd en onmiddellijk aansluitend bij het park en waarlangs ook de behaagde voormalige nutstuin van het kasteel gelegen is.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde in oorsprong gebouwd als buitenverblijf voor een rijke industrieel en zodoende een getuige van de leefcultuur van de vroeg 19de-eeuwse bourgeoisie.
De tuin als zijnde een voorbeeld van de vrijetijdsbesteding van de burgerij in het begin van de 20ste eeuw confer onder meet het houden van zomerconcerten in het park.
Als zijnde de woonplaats van Georges Allart, die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de gemeente Aalbeke, en zodoende een getuige van de geschiedenis van Aalbeke.
Als zijnde merkwaardig door de toepassing van nieuwe technieken voor de aanleg van het park en door de aanwezigheid en het gebruik van het amfitheater in de helling rond de achterste vijver met zijn eiland, dat nog steeds gebruikt wordt als podium voor openluchtactiviteiten.

wetenschappelijke waarde

De dendrologische waarde van het bomenbestand, met in het bijzonder enkele oudere bomen in de onmiddellijke omgeving van het kasteel, onder meer de plataan bij de vijver en de floristische waarde van het voorjaarsaspect in het park.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Allart

Moeskroensesteenweg 95 (Kortrijk)
Het kasteel Allart dateert uit het begin van de 19de eeuw. Het vroeg 20ste-eeuwse landschapspark omvat onder meer vijvers, een cascadesysteem en een prieel en brug in boomstamimitatie.