Beschermde archeologische site

Urnengrafveld van de Dorperheide

Beschermde archeologische site van 28-02-2020 tot 28-10-2020 (voorlopige bescherming)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
126607
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/126607

Besluiten

Urnengrafveld van de Dorperheide
voorlopige beschermingsbesluiten: 28-02-2020  ID: 14916

Beschrijving

Deze bescherming betreft het urnengrafveld van de Dorperheide in Bocholt.Waarden

Het urnengrafveld van de Dorperheide is beschermd als archeologische site omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

Het urnengrafveld van de Dorperheide in Bocholt (Kaulille) is gedeeltelijk nog goed bewaard, biedt door de aanwezige bovengrondse structuren een visuele ‘beleving’ van het prehistorische landschap, en is bovendien ingebed in een regio waarin nog verschillende andere relicten van het prehistorische cultuurlandschap goed bewaard aanwezig zijn. De site heeft dan ook een belangrijke archeologische en wetenschappelijke erfgoedwaarde. De bescherming als archeologische site beoogt in de eerste plaats een behoud van het archeologisch erfgoed op de plaats waar het zich in de bodem bevindt (een behoud in situ). Wanneer dit in situ behoud niet (meer) mogelijk is moet er steeds voor gezorgd worden dat, via archeologisch onderzoek enerzijds én een volledige integrale uitwerking en publicatie anderzijds, dit archeologisch bodemarchief wordt veiliggesteld (zogenaamd behoud ex situ).
Aanduiding van

Is de bescherming van

Urnenveld van de Dorperheide

Kaulille (Bocholt)
Het grafveld van de Dorperheide in Kaulille werd in 1983-1984 voor een groot deel archeologisch onderzocht. Hierbij werden 12 grafheuvels en nog 35 andere grafstructuren geregistreerd. Het grafveld dateert uit de vroege ijzertijd. Een gedeelte van het grafveld is nog niet opgegraven.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door