Beschermd monument

Verdedigingsmuur bastion 11 met vier kazematten

Beschermd monument van tot heden

ID
12809
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12809

Besluiten

Kazernegebouw, Leopoldplein, verdedigingsmuren en restanten van kazematten en wapenarsenaal
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2001  ID: 3646

Beschrijving

De bescherming omvat gedeelten van de vestingsmuur met vier ondergrondse kazematten, namelijk delen van de linkerface, de rechterface en -flank van bastion nr. 11.Waarden

De vestingsmuur met 4 ondergrondse kazematten, i.e. gedeelten van de linkerface, de rechterface en -flank van bastion nr. 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde historische gegroeide en structuurbepalend elementen binnen de stedebouwkundige aanleg van de Stad Menen. De geometrische aanleg van de vesting, vormt op vele plaatsen het uitgangspunt voor de recentere stadsuitleg en de daaraan gekoppelde perceelsindeling, niveauverschillen.

historische waarde

Het betreft belangrijke, materiƫle getuigen van de historische rol, welke de grensstad Menen werd toebedeeld binnen de internationale politiek, als zijnde gedurende verscheidene eeuwen een versterkte vesting kaderend in de vijandelijkheden tussen Frankrijk en de Nederlanden.
Deze belangrijke restanten van versterkingen vormen een interessante illustratie van de evolutie in de oorlogsvoering en in dt< defensie in Europa, en, in de daaraan gekoppelde krijgsbouwkunde. Het betreft de belangrijke restanten van de versterkingen gebouwd door de Hollanders (1815-1830) tegen Frankrijk, welke in feite grosso modo een reconstructie - met behoud van enkele bewaarde gedeelten - waren van de Vaubanvesting (1679). Menen, in het laatste kwart van de 17de eeuw door grote Franse vestigingsbouwer Vauban uitgebouwd tot modelvesting, maakte deel uit van een dubbele verdedigingslinie die Noordelijke grens van Frankrijk verdedigde.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Restanten van oude vestingen

Benediktinessenstraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, zonder nummer, Oude Leielaan zonder nummer, Parkstraat zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, zonder nummer, Vaubanstraat zonder nummer, Waalvest zonder nummer, Zwemkomstraat zonder nummer (Menen)
Verspreide restanten van vestingsmuren en kazematten, die ervan getuigen hoe Menen in het laatste kwart van de 17de eeuw door de Franse vestigingsbouwer Vauban uitgebouwd werd tot modelvesting, deel uitmakend van een dubbele verdedigingslinie die noordelijke grens van Frankrijk verdedigde. Tijdens de Hollandse periode tussen 1817-1830 werden nieuwe versterkingen opgericht, die in feite grosso modo een reconstructie - met behoud van enkele bewaarde gedeelten - waren van de Vaubanvesting.