Beschermd monument

Burgerhuis gedateerd 1892

Beschermd monument van tot heden

ID
13281
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13281

Besluiten

Burgerhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4092

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het bel-etageburgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een gaaf bewaard samenstel van vier bel-etageburgerhuizen uit de jaren 1890 aan de oostzijde van de Sint-Rochuskerk en als dusdanig representatief voor de wijk voor rijke badgasten die zich ontwikkelde vanaf eind de jaren 1880.
Als zijnde een samenstel uit de jaren 1890 dat getuigt van het werk van de Blankenbergse architect A. Vernieuwe (nummers 6-8-10), of van een samenwerking tussen A. Vernieuwe en stadsarchitect F. Cosman (nummer 8).
Als zijnde een samenstel uit de jaren 1890, als dusdanig getuigend van de neoclassicistische traditie met een eclectische inslag voor de uitwerking van de puntgevel van nummer 8.
Als zijnde een samenstel waarvan nummer 4 met datering "Anno 1892" onder de kroonlijst en nummers 6-8-10 ontworpen/gebouwd zijn als één bouwproject in 1895; de sierlijke gevelopstand in spiegelbeeldschema en de stijlkenmerken (nummers 6-8-10) zijn terug te voeren tot de oorspronkelijke bouwaanvragen cf. de gaaf bewaarde detaillering van houtwerk en dakafwerking.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een samenstel van bel-etageburgerhuizen met een uitzonderlijk gaaf bewaarde volumewerking en ritmering door de bel-etages.
Als zijnde een samenstel van bel-etageburgerhuizen waarvan de functie representatief is binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die zich ontwikkelde vanaf eind de jaren 1880; de oorspronkelijke structuur van souterrain (soms met dienstdeurtjes) en bel-etage eventueel met nog bewaarde (open) loggia is nog steeds erg goed afleesbaar en getuigt van de toenmalige sociale stratificatie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1892

Malecotstraat 4 (Blankenberge)
Burgerhuis van het bel-etagetype, gedateerd "anno 1892" in cartouche onder de kroonlijst.