Beschermd monument

Watertoren

Beschermd monument van tot heden

ID
13292
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13292

Besluiten

Oosterstaketsel, saswoningen, vuurtoren en watertoren
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4124

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De watertoren is beschermd als monument.Waarden

De watertoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: de in 1893-1898 gebouwde watertoren vormt een belangrijke getuigenis van de vroege watervoorzieningsgeschiedenis van het kustgebied en meer bepaald van Blankenberge.
Als zijnde een watertoren waarvan de basis opgetrokken is in een erg verzorgde neorenaissancistische stijl cf. onder meer het siermetselwerk en de uitgewerkte arduinen portaalomlijsting.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een watertoren gebouwd in 1893-1898 die een vroeg voorbeeld vormt van het type D, (watertorens voorzien van een zogenaamde Intzekuip boven een cilindrische of licht kegelvormige' sokkel').
Als zijnde een watertoren die een essentieel onderdeel vormt van een integraal watervoorzieningssysteem dat in de jaren 1890 in het kader van het opkomende kusttoerisme te Blankenberge, werd aangelegd.
Specifiek aan deze watertoren zijn het materiaalgebruik met opvallende decoratieve arduinen elementen in neorenaissancestijl en de betonnen Intzekuip van 1947, deze laatste tevens als materiƫle getuige van de technologische evolutie ter zake alsook van het verder evoluerend kusttoerisme en de hieraan gekoppelde noodzaak aan uitgebreide infrastructuren.
Als zijnde een watertoren met bewaard interieur: vloer bestaande uit klinkers op kant geplaatst volgens een opvallend patroon, bewaarde geklonken wenteltrap en verticale aan- en afvoerbuizen.

sociaal-culturele waarde

De watertoren vormt een beeldbepalend herkenningspunt in het westelijke gedeelte van Blankenberge en vormt als het ware de tegenpool van de vuurtoren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watertoren

Waterkasteelstraat zonder nummer (Blankenberge)
Watertoren van Blankenberge, zogenaamd "waterkasteel" of "chaterdo" in de volksmond, gebouwd in 1893-98 in het kader van een eerste beperkt waterbedelingsnetwerk.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.