Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Mauritius: toren

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 13359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13359

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Mauritius is beschermd als monument.


Waarden

De toren van de Sint-Mauritiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Mauritius met kerkhof

Oude Dorpsweg 75 (Jabbeke)
Centraal in de dorpskern, in de bocht van de Oude Dorpsweg en uitkijkend op de Oudenburg- en Westernieuwweg, ligt de parochiekerk Sint-Mauritius met omliggend kerkhof. De kerk bestaat uit een vroeggotische westtoren die in 1897 werd aangevuld met een neogotische hallenkerk naar ontwerp van Jules Carrette (Kortrijk).