Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde

Cluster van hoogstamboomgaarden

Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde van tot heden

ID
13548
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13548

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

Enkele percelen met hoogstamboomgaarden gelegen ten westen van Heks. Deze boomgaarden dateren uit het begin van de 20ste eeuw, de periode waarin boomgaarden in Haspengouw grote delen van het landschap zouden beslaan. Deze boomgaarden bestaan voornamelijk uit kersen, maar ook andere soorten. Ze zijn compleet en worden nog begraasd. Ze worden deels omgrensd door meidoornhagen.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cluster van hoogstamboomgaarden

Heks (Heers)
Enkele percelen met hoogstamboomgaarden gelegen ten westen van Heks. Deze boomgaarden dateren uit het begin van de 20ste eeuw, de periode waarin boomgaarden in Haspengouw grote delen van het landschap zouden beslaan en een belangrijke rol speelden in de agrarische geschiedenis.