Beschermd monument

Landhuis Oud Kasteel

Beschermd monument van 06-11-1961 tot heden
ID: 1355   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1355

Besluiten

Oud Kasteel: hoofdgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1961  ID: 458

Beschrijving

Deze bescherming betreft het hoofdgebouw (gelegen aan straatzijde) van het landhuis Oud Kasteel.Waarden

Het hoofdgebouw (aan de straatzijde) van het Oud Kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Oud Kasteel en aanhorigheden

Grote Baan 222 (Drogenbos)
Oorspronkelijk de zetel van de heerlijkheid, gelegen ten zuidoosten van de parochiekerk. Sterk gerestaureerd geheel in traditionele bak- en zandsteenstijl, in kern opklimmend tot de zeventiende eeuw.