Gehucht Clachoire

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-07-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Leisele
Straat Lostraat
Locatie Lostraat 10, Lostraat 11, Lostraat 12, Lostraat 13, Lostraat 14, Lostraat 7, Lostraat 9 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/38002/202.1
  • DW000492
  • OW000069

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gehucht Clachoire

Lostraat 7-9, 10-14, 13, Alveringem (West-Vlaanderen)

Losse groepering van arbeiderhuizen onder meer herberg en voormalige herbergen, van één bouwlaag onder zadeldaken voornamelijk met nok parallel aan de straat, doch in- en uitspringend ten opzichte van elkaar.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het gehucht Clachoire te Alveringem, is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het gehucht Clachoire dient te worden beschermd als dorpsgezicht omwille van de artistieke waarde, als geheel van éénlaagse streekwoningen met aanhorigheden, typeren voor de Westhoek, opgetrokken in inheemse gelige baksteen, onder een al dan niet doorlopend zadeldak. Het geheel vormt een prettig conglomeraat, geschikt omheen een kruispunt."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000492, Gehucht Clachoire (M. Goossens, 1985).

Waarden

Het gehucht Clachoire, nabij de dorpskom Leisele, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.