Beschermd monument

Historische hoeve

Beschermd monument van tot heden

ID
13795
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13795

Besluiten

Geografisch pakket Middelkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-2002  ID: 3871

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De historische hoeve te Leffinge, is beschermd als monument.



Waarden

Het boerenhuis met historisch belangrijke kelder, de keuken, stallingen en dwarsschuur van de historische hoeve, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde hoeve in kern opklimmend tot de l8de eeuw;
Als zijnde een representatief voorbeeld van een hoeve met witgekalkte bestanddelen onder pannen zadeldaken, met een semi-gesloten opstelling;
Als omvattende een boerenhuis met opkamer gemarkeerd door steunberen en merkwaardige kelder met jaartal 1761, wat erop wijst dat het om een in de 18de eeuw belangrijke site gaat;
Als omvattende een achter het boerenhuis gelegen dwarsschuur getuigend van een latere ontwikkelingsfase (tweede helft 19de eeuw).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve

Zevekotesteenweg 6 (Middelkerke)
Aan de weg gelegen hoeve met deels aaneengesloten lage verankerde en meestal witgekalkte bakstenen bestanddelen onder zadeldaken, opgesteld rondom een deels gekasseid erf met resten van bakstenen stoepen en door middel van muur afgesloten vaalt. Sier- en moestuin ten zuidwesten. Ten zuiden, sporen van omwalling confer reliëf. Drenkplaats ten westen. Boerenwoning uit de 18de eeuw van twee traveeën + twee opkamertraveeën onder doorlopend zadeldak. L-vormige stalvleugel - in kern teruggaand tot de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.