Beschermd monument

Zwartzusterklooster: kloostervleugels en kapel

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID: 1387   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1387

Besluiten

Zwartzusterklooster
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2219

Beschrijving

Het Zwartzusterklooster, meer bepaald de zuidelijke kloostervleugel, de kapel, de oostelijke kloostervleugel en de westelijke kloostervleugel is beschermd als monument.Waarden

Het Zwartzusterklooster, meer bepaald de zuidelijke kloostervleugel, de kapel, de oostelijke kloostervleugel en de westelijke kloostervleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zwartzusterklooster

Schapenstraat 80-82, Zwartzustersstraat 2 (Leuven)
Het klooster is een historisch gegroeid complex, zuidgevel gebouwd in 1680, de kapel in de periode 1687-1693, de westgevel in 1757-1763 en de oostgevel in 1861.