Beschermd monument

Hoeve met roterij: onderdelen

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 14011   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14011

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4395

Beschrijving

Delen van de hoeve, namelijk de schuur, bakhuisje, wagenkot, de tabaksast en het oude zwingelkot met resterende installaties, de roterij van 1938 en de zwingelarij met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, zijn beschermd als monument.Waarden

Delen van de hoeve, zijnde de schuur, bakhuisje, wagenkot, de tabaksast en het oude zwingelkot met resterende installaties, de roterij van 1938 en de zwingelarij met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken inzonderheid de bijhorende uitrusting (bijhorende werktuigen en machines), zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een merkwaardige dubbele dwarsschuur, bakhuisje en wagenkot vermoedelijk opgetrokken in 1872.
De schuur als zijnde uitzonderlijk door het decoratief uitgewerkte parement door de geometrische motieven die verwijzen naar de middeleeuwse metselaarstekens.
De schuur als zijnde opvallend door de zorg die besteed werd aan uitstraling van een nutsgebouw. Door het belang dat gehecht werd aan de architecturale kwaliteit van het gebouw verwijst de eigenaar naar het economische belang van het gebouw. De schuur geldt hier min of meer als statussymbool.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een goed voorbeeld van een vlasbedrijf horende bij een grote hoeve met opvallende typologische kenmerken en bestaande uit: (1) een roterij uit het interbellum met parallelle opstelling van twee rijen rootkamers met warmwaterketel in het midden, en (2) een zwingelarij met machines van circa 1970, waarbij het volledige productieproces kan gevolgd worden, en waarbij onder andere de stoommachine Bollinckx voor het opwekken van elektriciteit en de stoomketel Fumière frères (gesitueerd in de zwingelarij) in de gegeven context uitzonderlijke exemplaren zijn. De groep stoomketel/stoommachine/alternator getuigt van een bepaalde ontwikkelingsfase in de elektrificatie van dergelijke bedrijven. Bij de hoeve hoort tevens een oude zwingelarij met een resterende zwingelmolen van vóór 1914 (een uitzonderlijk in situ bewaard exemplaar) wat toelaat de evolutie van de vlasindustrie gedurende de 20ste eeuw op één site te volgen.
Als volledig bewaard voorbeeld van een vlasbedrijf ontstaan vóór 1914 in het kader van een reeds bestaande hoeve aan de Leie-oevers en onderdeel van een bedrijfstak die voor de industrialisering van het voor de nationale economie belangrijke Leiebekken van grote betekenis is geweest.
Als uitzonderlijk interessante illustratie van een mogelijke semi-industriële diversifiëring van agrarische activiteiten in het Kortrijkse gedurende de 19de en 20ste eeuw.
Als goed bewaarde tabaksast van 1942 horende bij een combinatie van hoeve en vlasbedrijf.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met roterij

Wervikstraat 400 (Menen)
Historische hoeve met bijhorende roterij gelegen ten noorden van de Leie. Op de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als "Ferme Deprez" met grosso modo gelijke opstelling en volledig omwald. Circa 1939 verdwijnt de helft van de omwalling (cf. kadastrale schetsen). Volgens de kadastrale gegevens wordt de hoeve grondig verbouwd in 1872.