Beschermd cultuurhistorisch landschap

Walenbos en omgeving: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-05-1981 tot heden

ID
1508
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1508

Besluiten

Het Walebos en omgeving: fase 2
definitieve beschermingsbesluiten: 06-05-1981  ID: 1618

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het oostelijke deel van het Walenbos, een loofbos dat niet veel ouder is dan 1900.
Het is één van de grootste aaneengesloten bosgebieden van Vlaams-Brabant.
Het westelijke deel van het bos (Walenbos en omgeving: fase 1) was reeds beschermd als landschap bij Koninklijk besluit van 27 mei 1977, maar de bescherming van dat deel werd op 8 november 1984 vernietigd door de Raad van State.

In het beschermingsdossier worden de wetenschappelijke en esthetische waarden als volgt gemotiveerd:

  • wetenschappelijke waarde: het Walenbos bestaat uit een mozaïek van bos- en moerasvegetatietypen, waarvan de rijkdom niet alleen een gevolg is van de talrijke bronnen, het reliëf, de grote afwisseling in bodems en drainagetoestand, maar ook van de geobotanische grenssituatie, namelijk de vermenging van plantensoorten uit het Kempische en het Brabantse plantendistrict.
  • esthetische waarde: de grote afwisseling aan vegetatietypen, de hellingen van de Roeselberg en Alsberg met ontsluitingen van de Formatie van Diest en spectaculaire uitzichtpunten, maken dat het gebied een hoge belevingswaarde heeft.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000487, Walenbos en omgeving. (DENEEF, R., 1981)


Waarden

Het Walenbos en omgeving (deel 2) is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Walenbos

Houwaart, Sint-Joris-Winge, Tielt (Tielt-Winge)
Het Walenbos is gelegen ten noorden van Sint-Joris-Winge, tussen Houwaart en Tielt. Het ligt ten zuiden van de drassige vallei van de Brede Motte, tussen de Diestiaanruggen bestaande uit de Houwaartseberg in het noorden en het complex Roeselberg-Alsberg in het zuiden. Het is grotendeels een broekbos met talrijke bronnen, beekjes en grachten, gelegen in een gebied dat op het einde van de 18de eeuw nog grotendeels uit beemden bestond. De bebossing met talrijke populierenaanplantingen en de drainage gebeurden in de 19de eeuw. Naar het zuiden gaat het over in een hellingbos op de noordelijke flank van Roeselberg en Alsberg, waar een hoogteverschil van meer dan 50 meter zich manifesteert. Talrijke diepe holle wegen dalen er af naar de vroegere beemden.