Beschermd varend erfgoed

Vedette van de Rijnvloot P904 Sambre

Beschermd varend erfgoed van 19-11-2012 tot heden

ID: 1509   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1509

Besluiten

Vedetten van de Rijnvloot, P902 LIBERATION, P901 LEIE, P904 SAMBRE
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-2012  ID: 5075

Beschrijving

Vedette van de Rijnvloot P904 Sambre is beschermd als varend erfgoed. Het schip werd samen met twee andere vedetten van de Rijnvloot beschermd, waardoor hun bescherming samen wordt gemotiveerd.Waarden

De vedette van de Rijnvloot 'P904 Sambre' is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De drie vedetten zijn materiële getuigen van situatie in Europa kort na de Tweede Wereldoorlog waarbij de geallieerde landen toezicht hielden op zowel het naoorlogse Duitsland als een buffer oprichten tegen de nieuwe dreiging van het communistische blok aan haar oostgrens. Ze getuigen ook van de langdurige aanwezigheid van het Belgische leger in West-Duitsland.

industrieel-archeologische waarde

De drie vedetten getuigen van de bijzondere inzichten in de scheepsbouw om tot bijzonder snelle en polyvalent inzetbare schepen te komen:
- Een zeer efficiënt ontworpen en gestroomlijnd ondiep en smal onderwaterschip in functie van optimale vaarsnelheid en gebruik, ook in ondiep water;
- De toepassing van geklonken aluminiumplaten voor dek en bovenbouw teneinde een lichtere constructie te bekomen;
- Een dubbele, van elkaar onafhankelijke aandrijving, omwille van stuwkracht en bedrijfszekerheid.

sociaal-culturele waarde

Na de beëindiging van hun specifieke militaire bewakingsopdracht opdracht werden de drie patrouilleboten verder ingezet voor publiek gerichte activiteiten.
De vedetten 'P901 Leie' en 'P904 Sambre' worden momenteel gebruikt voor initiatie en opleiding van jongeren, zowel als vrijetijdsbesteding als voor aanloop tot een opleiding in een nautisch beroep.
De vedette 'P902 Libération' werd ingezet als PR-boot voor de Belgische marine.


Aanduiding van

Is de bescherming van

P904 Sambre

Onbepaald
De P904 Sambre was een patrouilleschip van het Rijnsmaldeel.


Andere relaties

Is gerelateerd aan