Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 1584   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1584

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Laurentiuskerk.


Waarden

De kerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Sint-Laureinsstraat zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)
Laatgotisch zaalkerkje met deels ommuurd kerkhof, als resultaat van meerdere bouwcampagnes.