Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
16118
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16118

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Dubbelhuis met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch laat-classicistische ordonnantie uit eind 18de- begin 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistisch burgerhuis

Hemelingenstraat 35 (Tongeren)
Dubbelhuis met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw, doch laat-classicistische ordonnantie uit eind 18de- begin 19de eeuw.