Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel Nieuwenhuizen met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 13-01-1976 tot heden

ID: 1612   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1612

Besluiten

Kasteel van den Nieuwenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1976  ID: 931

Beschrijving

Het kasteel Nieuwenhuizen met landschappelijk park te Hofstade, is beschermd als landschap. Het aanpalende wagenhuis maakt geen deel uit van de bescherming als landschap.Waarden

Het kasteel van Nieuwenhuizen met omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Nieuwenhuizen

Ambroossteenweg 104-106 (Zemst)
Gelegen in een bebost domein, woonhuis uit de 17de of 18de eeuw, wagenhuis uit de 19de eeuw.


Kasteeldomein Nieuwenhuizen

Ambroossteenweg 104 (Zemst)
Landhuis omgeven door landschappelijk park van 1 hectare 18 are, dat grotendeels door oude zomereiken en kastanjes overschaduwd is. Het werd aangelegd bij het begin van de 19de eeuw, met belvedèreheuvel, serpentinevijver en een boogbrugje.