Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16311

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Dorpswoning met dubbelhuisopstand, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Don Boscostraat 22 (Hechtel-Eksel)
Dorpswoning met dubbelhuisopstand, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.