Beschermd monument

Woning De Violette

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden
ID: 167   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/167

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

Woning De Violette te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis De Violette is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De Violette is een goed voorbeeld van een minstens tot de 17de eeuw opklimmend diephuis van twee bouwlagen met een mezzanino onder een leien zadeldak met schild en trapgevel, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen. De ver overkragende daklijst, het bakstenen parement van de zijgevel en de trapgevel verwijzen naar de oudere kern van het in 1808 verbouwde pand met laatclassicistische penantengevel. Kenmerkend voor de drie traveeën tellende voorgevel met verjongende ordonnantie is de als portiek uitgewerkte pui in natuursteen, bestaande uit drie geprofileerde bogen tussen pilasters en schijfmotieven en bekroond door een hoofdgestel met triglyfen en guttae.

historische waarde

Als één van de oudste panden rond de Sint-Sulpitiuskerk, is de Violette een getuige van de oorspronkelijke bebouwing met belangrijke relict- en documentwaarde voor de evolutie van de Grote Markt. Bovendien is de Violette sterk beeldbepalend door haar hoeksituatie en haar specifieke silhouet, gevormd door de vrij smalle voorgevel en de langgerekte zijgevel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Violette

Grote Markt 12 (Diest)
Classicistisch getinte penantengevel met bouwopschrift: M.T.K. 1808 op de linkerdeurstijl.