Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Laurentiuskapel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-11-1993 tot heden

ID
1673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1673

Besluiten

Kapel Sint-Laurentius met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1993  ID: 2583

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de Sint-Laurentiuskapel met omgeving, namelijk een deel van het gehucht Helen aan de Orsmaalstraat. De kapel is als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de esthetische waarde van de omgeving van de Sint-Laurentiuskapel van Helen als volgt: "een gaaf bewaarde landelijke kern, gevormd door een kapel, een pastorie en een vierkanthoeve, die door haar excentrische ligging ten opzichte van de overige bebouwing het omringende landschap domineert."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000052, Sint-Laurentiuskapel en onmiddellijke omgeving (PAESMANS G., 1993).


Waarden

De Sint-Laurentiuskapel met omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Laurentiuskapel

Orsmaalstraat 1 (Zoutleeuw)
Kleine, schilderachtige kapel in bak- en kalkzandsteen, met koor uit de 16de eeuw en beuk volledig opgetrokken in kwartsiet uit de 18de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Orsmaalstraat 2 (Zoutleeuw)
Gesloten hoeve met laat-18de-eeuws woonhuis en bijbouwen uit 19de en 20ste eeuw.