Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16730
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16730

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, thans opgenomen bij nummer 2A.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Mettekovenstraat 2 (Heers)
Voormalige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, thans opgenomen bij nummer 2A.