Van Dalecollege: 16de- en 18de-eeuwse delen

Beschermd monument van 30-12-1949 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 80 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/362.1
  • OB001766

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Van Dalecollege

Naamsestraat 80, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalig universiteitscollege, gesticht in 1569. De kern van het complex dateert uit het derde kwart van de 16de eeuw, met verbouwingen uit de 17de eeuw. Binnenin bleven waardevolle 18de-eeuwse interieurs bewaard.

Beschrijving

Een deel van het Van Dalecollege te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de 16de- en 18de-eeuwse delen, met uitzondering van de voorgevel aan de Naamsestraat die reeds op 26 november 1942 als monument werd beschermd.

Waarden

Met uitzondering van de reeds gerangschikte voorgevel, de oude gedeelten uit de 16de en de 18de eeuw van het voormalig Van Dale-College, thans Gesticht voor oude lieden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.