Beschermd monument

Van Dalecollege: 16de- en 18de-eeuwse delen

Beschermd monument van tot heden

ID
1681
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1681

Besluiten

Van Dalecollege: 16de- en 18de-eeuwse gedeelten
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1949  ID: 260

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Een deel van het Van Dalecollege te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de 16de- en 18de-eeuwse delen, met uitzondering van de voorgevel aan de Naamsestraat die reeds op 26 november 1942 als monument werd beschermd.Waarden

Met uitzondering van de reeds gerangschikte voorgevel, de oude gedeelten uit de 16de en de 18de eeuw van het voormalig Van Dale-College, thans Gesticht voor oude lieden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Van Dalecollege

Naamsestraat 80 (Leuven)
Voormalig universiteitscollege, gesticht in 1569. De kern van het complex dateert uit het derde kwart van de 16de eeuw, met verbouwingen uit de 17de eeuw. Binnenin bleven waardevolle 18de-eeuwse interieurs bewaard.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.