Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Graetmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16935   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16935

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Watergraanmolen van het onderslagtype gelegen op de Herk aan de Zavelsteeg.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Graetmolen

Graethmolen 1 (Wellen)
Watergraanmolen van het onderslagtype gelegen op de Herk aan de Zavelsteeg.