Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17216

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve, één van de belangrijke vierkanthoeven die reeds op de Ferrariskaart van 1771-1777 staan aangeduid, en in ongewijzigde vorm voorkomt in de Atlas van de Buurtwegen van 1845.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vierkantshoeve en restant van een herenboerenparkje

Langstraat 57 (Bilzen)
Gesloten hoeve, één van de belangrijke vierkanthoeven die reeds op de Ferrariskaart van 1771-1777 staan aangeduid, en in ongewijzigde vorm voorkomt in de Atlas van de Buurtwegen van 1845.