Wijnpershuis van de Sint-Geertruiabdij

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Wijnpersstraat
Locatie Wijnpersstraat 12 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/215.1
  • 4.01/24062/427.1
  • OB000501

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wijnpershuis van de Sint-Geertruiabdij

Wijnpersstraat 12, Leuven (Vlaams-Brabant)

In bak- en zandsteenstijl opgetrokken L-vormig complex van twee bouwlagen onder zadeldak, met octogonale traptoren, gebouwd in 1551.

Beschrijving

Het voormalig wijnpershuis van de Sint-Geertruiabdij te Leuven is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig pershuis der Sint-Gertrudisabdij, thans Provinciale Moesteeltschool, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.