Beschermd monument

Wijnpershuis van de Sint-Geertruiabdij

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 1739   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1739

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

Het voormalig wijnpershuis van de Sint-Geertruiabdij te Leuven is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig pershuis der Sint-Gertrudisabdij, thans Provinciale Moesteeltschool, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wijnpershuis van de Sint-Geertruiabdij

Wijnpersstraat 12 (Leuven)
In bak- en zandsteenstijl opgetrokken L-vormig complex van twee bouwlagen onder zadeldak, met octogonale traptoren, gebouwd in 1551.