Beschermd monument

Sint-Elisabethgasthuis: romaanse poort

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 1746   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1746

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

Het 13de-eeuws muurfragment in het Sint-Elisabethgasthuis, gekend als de 'romaanse poort', is beschermd als monument.Waarden

De romaanse poort der kapel van het Sint-Elisabethhospitaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, 63A-B (Leuven)
Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven, aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.