Beschermd monument

Burgerhuis gedateerd 1599

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden

ID: 1758   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1758

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis in traditionele stijl, door muurankers gedateerd 1599.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van het pand Grote Markt 20 als volgt: "één van de oudste gedateerde (1599) woningen van Zoutleeuw, namelijk een breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl met traptorentje tegen de achtergevel en in 1763 verfraaid in Louis XV-stijl met drie oorspronkelijk beluikte steekboogvenster (blauwe hardsteen) met rocaillesluitsteen en een inkomdeur met bovenlicht en accoladevormige tussendorpel, geval in een rechthoekige omlijsting met geprofileerde kroonlijst."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Grote Markt 20 (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1599

Grote Markt 20 (Zoutleeuw)
Traditioneel bak- en zandstenen woning met plint in grote breuksteen, volledig aangepast in 1763.