Burgerhuizen

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Zoutleeuw
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 21, Grote Markt 22 (Zoutleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24130/125.1
  • OB001144

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuizen

Grote Markt 21, 22, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Twee woningen met twee verdiepingen in bak- en zandsteenbouw, voorgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de burgerhuizen in classicistische stijl uit het derde kwart van de 18de eeuw.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van de panden Grote Markt 21 en 22 als volgt: "gaaf bewaarde classicistische dubbelwoning, het zogenaamde 'oud-jugen-huis' uit het derde kwart van de 18de eeuw in de vorm van een breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met zadeldak en muurvlechtingen, opgetrokken in bak- en kalkzandsteen met kwartsieten plint en steekboogvensters en –deuren met vooruitspringende, trapeziumvormige sluitsteen geaccentueerd door een cordon."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Grote Markt 21-22 (PAESMANS G., 1994).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.