Beschermd monument

Burgerhuizen

Beschermd monument van 22-06-1994 tot heden
ID: 1764   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1764

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de burgerhuizen in classicistische stijl uit het derde kwart van de 18de eeuw.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van de panden Grote Markt 21 en 22 als volgt: "gaaf bewaarde classicistische dubbelwoning, het zogenaamde 'oud-jugen-huis' uit het derde kwart van de 18de eeuw in de vorm van een breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met zadeldak en muurvlechtingen, opgetrokken in bak- en kalkzandsteen met kwartsieten plint en steekboogvensters en –deuren met vooruitspringende, trapeziumvormige sluitsteen geaccentueerd door een cordon."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000049, Grote Markt 21-22 (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuizen

Grote Markt 21, 22 (Zoutleeuw)
Twee woningen met twee verdiepingen in bak- en zandsteenbouw, voorgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw.