Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Houten kruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 17944   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17944

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Recent houten kruis, mogelijk ter vervanging van een ouder exemplaar, op de hoek met de Kessensteeg.



Waarden

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Houten kruis

Kiezelweg zonder nummer (Lanaken)
Recent houten kruis, mogelijk ter vervanging van een ouder exemplaar, op de hoek met de Kessensteeg.