Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18531   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18531

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Recent houten kruis, geflankeerd door twee monumentale linden.Waarden

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kruis

Bekstraat zonder nummer (Heers)
Recent houten kruis, geflankeerd door twee monumentale linden.