Norbertijnenabdij van Park

Beschermd monument van 08-03-1940 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Heverlee
Straat Abdij van Park
Locatie Abdij van Park 1, 4-7, 9 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/299.1
  • OB001162

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-9, 2-6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.

Beschrijving

De Norbertijnenabdij van Park te Heverlee, is beschermd als monument.

Waarden

De oude gebouwen die de abdij van het Park uitmaken zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.