Beschermd monument

Norbertijnenabdij van Park

Beschermd monument van 08-03-1940 tot heden

ID
1885
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1885

Beschrijving

De Norbertijnenabdij van Park te Heverlee, is beschermd als monument.Waarden

De oude gebouwen die de abdij van het Park uitmaken zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.