Beschermd monument

Norbertijnenabdij van Park: omheiningsmuur, poorten, Vijverdijkpoort, boogbrugje en waterbassin

Beschermd monument van 16-02-2007 tot heden

ID: 1900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1900

Besluiten

Abdij van Park
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2007  ID: 4480

Beschrijving

De grote omheiningsmuur met aansluitende deelmuren en bijhorende poorten, alsook de Vijverdijkpoort, het boogbrugje over de Molenbeek en het waterbassin zijn beschermd als monument.Waarden

De grote omheiningsmuur met aansluitende deelmuren en bijhorende poorten, alsook de vijverdijkpoort, het boogbrugje over de Molenbeek en het waterbassin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

als ruimtelijk-visueel en structureel-typologisch inherente componenten die integrerend deel uitmaken van de abdijsite, het totaalbeeld vervolledigen en aldus in hoge mate bijdragen tot de uitzonderlijke gaafheid van deze overwegend uit de 17de-18de eeuw daterende norbertijnerabdij.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.