Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molen van Obsinnich

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 19077   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19077

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Gulp, reeds als watermolen aangeduid op de Ferrariskaart; thans buiten bedrijf, het molenrad is verdwenen.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molen van Obsinnich

Obsinnich 8 (Voeren)
Voormalige watermolen op de Gulp, reeds als watermolen aangeduid op de Ferrariskaart; thans buiten bedrijf, het molenrad is verdwenen.