Waterpoort De Grote Spui

Beschermd monument van 19-10-1998 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Tervuursevest
Locatie Tervuursevest zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/153.1
  • 4.01/24062/311.1
  • 4.02/24062/115.1
  • DB002075
  • OB001256

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Waterpoort De Grote Spui

Tervuursevest zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het sluizencomplex werd in 1365 opgericht als bekroning van de bouw van de tweede stadsomwalling, vanuit de Tervuursevest zijn de sluizen gedeeltelijk verborgen achter een lage bakstenen muur, het sluizensysteem bestaat uit vier bogen met houten sluisdeuren.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Grote Spui is beschermd als monument.

Waarden

De Grote Spui is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgetrokken in 1365 als sluitstuk van de 14de-eeuwse stadsomwalling, vormt deze waterpoort over de Dijle, "de Grote Spui", nog een uniek restant van de tweede stenen verdedigingsgordel rond Leuven, als dusdanig relevant voor de militair-historische evolutie van de stad. Met haar rondbogige arcadestructuur, centraal uitkragend torentje, torenvormige ronde hoekpartijen en geïncorporeerde sluizen vertegenwoordigt deze zandstenen constructie bouwtypologisch een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van waterpoort met defensief karakter. Aldus vormt zij architectuurhistorisch een belangrijke getuige van 14de-eeuwse militaire architectuur.

industrieel-archeologische waarde

Vanaf 1365 tevens functionerend als zorg voor de waterhuishouding, vormde het sluizensysteem vanaf de uitbreiding van de waterpoort met de "Volmolen" in 1559, tot de verdere uitbouwen uiteindelijke sloop van het vroeg-industriële molencomplex 'Les Moulins Economiques' - respectievelijk in 1838 en 1888 -, bovendien een onmisbare schakel in de werking van de molens. Met haar behouden houten sluisdeuren en tand- en heugelsysteem, opgenomen in de baksteen- en betonconstructie, getuigt de Grote Spui, aldus zowel materieel als technologisch, van haar belangrijke bijkomende economische rol die zij van oudsher in de stadsontwikkeling vervulde.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.