Afspanning Het Stenen Huis

Beschermd monument van 14-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tielt-Winge
Deelgemeente Tielt
Straat Stenenhuisstraat
Locatie Stenenhuisstraat 2-4 (Tielt-Winge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24135/120.1
  • OB001488

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning Het Stenen Huis

Stenenhuisstraat 2-4, Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)

Pand in traditionele bak- en zandsteenstijl met beperkt gebruik van natuursteen, gedateerd 1648, de rechterhelft werd met recuperatiemateriaal heropgebouwd en gefermettiseerd, de linkerhelft bleef vrij intact bewaard.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige afspanning, met name de drie resterende traveeën afgedekt met een zadeldak.

Waarden

Het Stenen Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalige afspanning en brouwerij langs de oude Leuvensebaan, minstens sinds begin 17de eeuw vergaderplaats van de Tieltse schepenbank en zoals blijkt uit een jaarsteen in 1648 'versteend' vormt dit partieel bewaard tweelaags pand van drie traveeën één van de oudste woningen van het Hageland en illustreert tevens de rijkere landelijke woning in traditionele bak- en zandsteenstijl met als typerende kenmerken een beperkt gebruik van natuursteen en het ontlastingssysteem met dubbele boogjes overspannen met een brede boog.
Het vormt tevens één van de laatste voorbeelden van een afspanning langs de oude Leuvensebaan, sinds de aanleg van de 18de-eeuwse steenweg gereduceerd tot een weg van lokaal verkeer en hierdoor impliciet verwijzend naar het vroegere belang van deze aloude directe verbinding tussen Leuven en Diest.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.