Beschermd monument

Zomereik en lievehereboom

Beschermd monument van tot heden

ID
2690
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2690

Besluiten

Levend houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 05-07-2010  ID: 4722

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Lievehereboom, een oude zomereik (Quercus robur) en een later aangeplante zomereik in de wegberm op het kruispunt van de Vinckenroyestraat en de Lievehereboomstraat, ten zuidwesten van Kortessem.

De reeds door storm geteisterde Lievehereboom is in 2009 volledig omgewaaid, waardoor nu slechts een restant van de boomstam bewaard gebleven is.
Het boomkruis dat oorspronkelijk aan de Lievehereboom hing, hangt nu aan de zomereik rechts van de oude Lievehereboom.
Deze zomereik zou vermoedelijk aangeplant zijn na een storm in 1859 waarbij de lievehereboom beschadigd werd.

Volgens ‘de criteria voor de bescherming als monument van het belangrijkste gekende houtig erfgoed in Vlaanderen’ wordt een cirkelvormige zone, gevormd door twee cirkels met een straal van 30 meter rondom de bomen (10 meter kruinstraal plus standaard 20 meter) mee opgenomen in de bescherming. De lievehereboom is een baken in het landschap. Het maatschappelijk draagvlak is zeer hoog omwille van zijn historische rol als grensboom en ontmoetingsplaats van de bokkenrijders en omwille van zijn hoge leeftijd.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL002579, Zomereik, (S.n., 2010).


Waarden

De zomereik (Quercus robur) de lievehereboom is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

de boom groeit op de scheiding van de vroegere Loonse heerlijkheden Kortessem en Wellen, op het kruispunt van de huidige Vinckenroyestraat en Lievehereboomstraat. Uit oude geschriften blijkt dat er in de vorige eeuw een Mariabeeld in de boom hing. Historici menen dat toen op de zogenaamde kruisdagen de processie niet meer naar de kapel van Printhagen trok, deze eerbiedwaardige boom als nieuwe bestemming werd uitverkoren. Het Mariabeeld werd toen door een kruisbeeld vervangen. In de 18de eeuw was deze boom tevens een verzamelplaats voor de bokkenrijders. Men vermoedt dat deze boom tijdens zijn jeugd meermaals geknot werd omdat de hoogte van de stam niet in verhouding stond.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: als één van de oudste bomen van België (volgens de overlevering zou de boom geplant zijn omstreeks 800), op de hoek van de Vinckenroyestraat en de Lievehereboomstraat, is deze boom een belangrijke baken in het omringende agrarische landschap.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde: gezien zijn hoge leeftijd is deze zomereik bijna zeker autochtoon genetisch plantmateriaal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Lievehereboom en zomereik

Lievehereboomstraat, Vinckenroyestraat (Kortessem)
De lievehereboom, een zomereik (Quercus robur), is één van de oudste bomen van België (volgens de overlevering zou de boom geplant zijn omstreeks 800). Deze boom vormt een belangrijk baken in het omringende agrarische landschap.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.