Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing uit de jaren 1920

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27293   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27293

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Speelpleinlaan nrs. 2-16. Eenheidsbebouwing uit de jaren 1920, voortgezet in de Altebijstraat nrs. 68-98 en de Beaupréstraat nrs. 44-50. Lage woningen onder mansardedaken wisselen af met huizen van twee bouwlagen onder zadeldaken. De gevelrijen worden geritmeerd door topgevels onder geknikte zadeldaken en doorlopende banden in witte baksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing uit de jaren 1920

Speelpleinlaan 2-16 (Brugge)
Speelpleinlaan nrs. 2-16. Eenheidsbebouwing uit de jaren 1920, voortgezet in de Altebijstraat nrs. 68-98 en de Beaupréstraat nrs. 44-50. Lage woningen onder mansardedaken wisselen af met huizen van twee bouwlagen onder zadeldaken. De gevelrijen worden geritmeerd door topgevels onder geknikte zadeldaken en doorlopende banden in witte baksteen.