Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Terbiest

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-11-1981 tot heden
ID: 2763   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2763

Besluiten

Kasteel Terbiest: oude gedeelten, Sint-Joriskapel en landgoed Terbiest
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1981  ID: 1764

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft het landgoed Terbiest, een park in landschappelijke stijl, uit het begin van de 20ste eeuw, bij het in de kern 17de-eeuwse kasteel, met interessante bomen waarin ten noordoosten een deel van de omgrachting bewaard bleef.

Het beschermingsdossier motiveert het historisch belang van het boomrijk park bij het Kasteel van Terbiest als volgt: "als deel uitmakend van de voormalige heerlijkheid Terbiest en gezien de aanwezigheid van een deel van de oorspronkelijke omgrachting."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000232, Landgoed Terbiest (stadsgezicht) met kasteel en kapel (monument) (S.N., 1981).


Waarden

Het landgoed Terbiest is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Terbiest

Terbiest 104 (Sint-Truiden)
Eerste vemelding van de heerlijkheid Terbiest in de 13de eeuw. Circa 1490 komt het goed door huwelijk in bezit van de familie de Blocquerie. Het huidige kasteel is een voormalig waterkasteel, opgericht in 1627 door Christoffel de Blocquerie.


Is de omvattende bescherming van

Sint-Joriskapel van 1420

Terbiest zonder nummer (Sint-Truiden)
De kapel dateert van 1420 en wordt in het "Concile de Saint-Trond" vermeld als kerk van Terbiest. EĆ©nbeukig zaalkerkje waarvan het schip uit twee delen bestaat.