Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 13-01-1943 tot heden

ID: 280   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/280

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1943  ID: 61

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw. De kerk met het omringend kerkhof is gelegen in de dorpskern van Gaasbeek, beschermd als landschap sinds 5 november 1946. De kerkhofmuur werd op 13 juni 2000 als monument beschermd.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met ommuurd kerkhof

Donkerstraat zonder nummer (Lennik)
Mooi bakstenen kerkje met omringend kerkhof ingeplant aan de voet van een heuvelrug, met beboomd rechthoekig dorpsplein ten westen.