Beschermd monument

Kathedraal Sint-Quintinus

Beschermd monument van 30-12-1933 tot heden

ID: 2825   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2825

Besluiten

Kerken en kapel
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1933  ID: 1

Beschrijving

De Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van den Heilige Quintinus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kathedraal Sint-Quintinus

Vismarkt zonder nummer (Hasselt)
De Sint-Quintinuskathedraal is een gotische kathedraal, gelegen in de kern van de stad, op een vrij klein plein, doch met zijn toren het stadsbeeld dominerend.


Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Quintinuskathedraal

Vismarkt zonder nummer (Hasselt)
Op de noordwestelijke vieringpijler in het schip, bevinden zich de afbeeldingen van de Heilige Cornelius en Antonius. Op de tweede zuil aan de zuidkant, is de martelares Heilige Lucia voorgesteld.