Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
29087
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29087

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6. Wederopbouwhoevetje gr.m. teruggaand op de regionale hoevebouw cf., opstelling en indeling: langgestrekt hoevetje (n straat) oorspronkelijk bestaande uit dwarsschuur + stal van vier trav. + woonhuis van drie trav.; voorliggend gebetonneerd erf; aanplantingen: kleine boomgaard r.; materialen: verankerde rode baksteen; onderbroken pannen (mechanische) zadeldaken, geknikt boven woongedeelte;Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve

Hillestraat 6 (Heuvelland)
Wederopbouwhoevetje grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw, zie opstelling en indeling: langgestrekt hoevetje (nok loodrecht op de straat) oorspronkelijk bestaande uit dwarsschuur + stal van vier traveeën + woonhuis van drie traveeën; voorliggend gebetonneerd erf.